Potřebujete servis
nebo vyřídit reklamaci?

Potřebujete vyreklamovat dodané zboží?
Nejrychlejší cesta je využít našeho reklamačního formuláře.
Postaráme se, aby Váš požadavek byl co nejdříve vyřízený.

SERVIS - ČASTÉ DOTAZY

Klimatizace

Ideální teplota v místnosti při vytápění domácnosti je od 19 do 21 °C. Zvýšení o pouhý 1 °C zvyšuje spotřebu energie o 7 %. Na druhou stranu v noci stačí 18 až 19 °C k dosažení pohodlné teploty. Je také lepší udržovat stálou teplotu a nevytápět obytné prostory na zbytečně vysokou teplotu. Snížením teploty vytápění o jeden stupeň můžete ušetřit 7 až 11 % energie.
V létě je často obtížné najít ideální teplotu pro klimatizaci. Doporučujeme vám nastavit klimatizaci maximálně na +/- 8  °C venkovní teploty, abyste předešli tepelným šokům a užili si optimální teplotu klimatizované místnosti.

Udržovat klimatizaci čistou je nezbytné pro její správnou funkci a výkon. Je vhodné minimálně dvakrát až čtyřikrát do roka (podle vytížení klimatizace) zkontrolovat čistotu filtrů.
Pokud jsou filtry od prachu, klimatizace nemůže pracovat na 100 %, a proto je nutné ji pravidelně čistit.
Zde jsou naše tipy:
Odpojte zařízení. Odeberte filtry z jejich umístění. Opatrně vysajte z filtrů prach vysavačem. Filtry důkladně očistěte hadříkem a mýdlovou vodou. Před výměnou je otřete hadříkem a nechejte zcela uschnout. Pokud nejsou vzduchové filtry v dobrém stavu, vyměňte je za nové.

Tepelná čerpadla

Když teploty topné křivky poddimenzujeme, bude provoz úsporný, ale v nějakém čase může dojít k tomu, že už bude zákazníkovi zima. Pokud topnou křivku předimenzujeme, bude zákazníkovi převážně horko, ale provoz nebude úsporný. Vzhledem k velké vzdálenosti od místa montáže, nemáme možnost operativně poupravovat nastavené parametry. Jak toto vyřešit?

V tomto případě by bylo velkým bonusem doplnit systém o komunikační rozhraní CZ-TAW1, přes který lze operativně odkudkoliv provést korekci topné křivky. Topnou křivku můžete poupravit v době mrazů (cca -15 °C) a pak naopak, v době mírně chladného počasí, (cca 15 °C) na takovou teplotu topné vody, aby odpovídala potřebám uživatele. S takto nastavenými parametry bude systém topit nejvíce komfortně a zároveň úsporně. Vyhnete se i častému spínání kompresoru a udržíte tak jeho dlouhou životnost.

Tepelné čerpadlo nám vypadává na nízkou teplotu zpáteční vody. Lze provést nějaké nastavení pro rychlé nahřátí podlahy?

Ano, lze. Můžete dočasně zvýšit hodnotu ΔT topné vody z 5 °C na vyšší
hodnotu, maximálně na 15 °C. Dále odpojit některé topné okruhy objektu (třeba jedno patro, nebo pár místností), zapnout funkci „Power“ pro posílení výkonu a nahřát jen část topného systému, tedy jen některé podlahy. Dále postupně připojujte další okruhy, až se nahřejí všechny podlahy, které požadujete vytápět. Nastavte zpět provozní teploty a funkce pro běžný provoz.

Formulář pro nahlášení reklamace