Kaskáda tepelných čerpadel Panasonic, Vítkovice

Kaskáda tepelných čerpadel Panasonic, Vítkovice

S naším váženým zákazníkem, firmou Heating&Cooling s.r.o., jsme pro administrativní budovu, firmu Vítkovice a.s., se sídlem na adrese Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice, instalovali kaskádu tří tepelných čerpadel vzduch – voda, Aquarea High Performance o kumulovaném výkonu 48 kW. Zadáním instalace byla změna způsobu vytápění sociální budovy linky membránových stěn. Pro kaskádové řízení byl použit kaskádový řadič PAW-A2W-CMH, který umožňuje plynulé řízení chodu až deseti tepelných čerpadel Panasonic.

Další realizace našich partnerů